Abonnementsbetingelser for HISTORIE

Sådan fungerer dit abonnement
Som abonnent har du adgang til HISTORIEs digitale univers. Så snart du har aktiveret din profil med dit abonnementsnummer og valgt en adgangskode, kan du tilgå alt indhold på www.historie.dk og HISTORIEs app. Magasinet fremsendes på udgivelsesdagen og udkommer 20 gange om året. Hvis der indgår en ekstra vare i dit tilbud, vil den blive sendt separat, ca. to uger efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Der er tale om et løbende abonnement.
Abonnementstilbud gælder ikke i Grønland, udlandet eller på Færøerne. HISTORIE forbeholder sig retten til at godkende hver bestilling. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Reklamer fra Bonnier og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af magasinet og kan ikke fravælges.
HISTORIE kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med min. 14 dages varsel i magasinets kolofon eller i særskilt e-mail. Ændringen vil træde i kraft fra og med din næste betalingsperiode efter varslingen.

Sådan fungerer en bestilling af gavekort
Levering af magasiner bestilt via gavekort stopper automatisk, når det sidste magasin, i det bestilte antal numre, er sendt.

Betaling
Ved betaling med betalingskort og MobilePay vil du blive tilmeldt automatisk betaling. Betaling af introduktionstilbuddet sker ved bestilling, hvis du vælger MobilePay reserveres beløbet i 3 dage, inden betalingen gennemføres. Betaling af dit abonnement vil herefter blive trukket på dit kort på udgivelsesdagen. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Anvend www.kundeservice.nu eller kontakt kundeservice på tlf. 39 10 30 00. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit betalingskort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via indbetalingskort.
Har du valgt at betale dit abonnement med indbetalingskort, skal betalingen ske via det indbetalingskort, som fremsendes sammen med magasinet. Vi gør opmærksom på, at der ved betaling opkræves et administrationsgebyr. For at undgå dette gebyr kan du via kundeservice.nu tilmelde dit abonnement til automatisk kortbetaling.
Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Returnering af magasiner eller nægtet modtagelse af magasiner over for posten fritager ikke for betaling.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan f.eks. fortryde den indgåede aftale ved at logge ind på www.kundeservice.nu, hvor du under menupunktet Kontakt os kan fortryde dit køb ved at sende os en mail med information herom. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.
Har du allerede modtaget magasinet, skal du sende det retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Du skal selv betale omkostninger (porto) ved magasinets tilbagesendelse.
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget magasinet og evt. ekstra vare retur.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger, som afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement, behandles i henhold til vores persondatapolitik, som du kan læse på www.bonnierpublications.com/privatlivspolitik.

Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Har du modtaget første magasin i din betalingsperiode, eller er det første magasin på vej til din adresse, så træder din opsigelse i kraft, når du har modtaget magasinerne i din betalingsperiode. Har du spørgsmål til vores håndtering af din opsigelse, bedes du kontakte Kundeservice. Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit magasin betragtes ikke som opsigelse.

Kontakt / selvbetjening
Du kan nemt kontakte os via kontaktformularen på www.kundeservice.nu, eller telefonisk på 30 10 30 00 mandag-torsdag kl. 9-17 eller fredag kl. 9-16, hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe til vores automatiske døgnservice uden for åbningstiden. Alternativt sende en mail til ks@bonnier.dk med angivelse af din henvendelse, abonnementsnummer og kontaktoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til din bestilling, kan du altid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses parterne imellem, kan Center for Klageløsning Nævnenes Hus kontaktes via www.naevneneshus.dk eller Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Bonnier Publications International AS
Moms nr. DK-28629680