Abonnementsbetingelser for Illustreret Videnskabs Årbog

Sådan fungerer dit abonnement
Som ny abonnent modtager du Illustreret Videnskabs Årbog som introduktionstilbud i februar måned. Efter introduktionstilbuddet modtager du automatisk en ny bog i februar måned, 1 gang om året. Der er tale om et løbende abonnement.

Illustreret Videnskabs Årbog kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med min. 14 dages varsel i særskilt e-mail/brev. Abonnementstilbud gælder ikke i Grønland, udlandet eller på Færøerne. Vi forbeholder os retten til at godkende hver bestilling. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Hvis en levering bliver beskadiget under forsendelsen, kontakt da Kundeservice, hvorefter vi sender dig en ny vare.

Betaling
Ved betaling med kreditkort vil du blive tilmeldt automatisk betaling. Betaling af introduktionstilbuddet sker ved bestilling. Betaling af dit abonnement vil herefter blive trukket på dit kort på udgivelsesdagen. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Anvend kundeservice.nu eller kontakt kundeservice på tlf. 39 10 30 00. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via indbetalingskort.

Har du valgt at betale dit abonnement med girokort, skal betalingen ske via det indbetalingskort, som fremsendes sammen med bogen. Vi tager forbehold for eventuel opkrævning af gebyr ved betaling med indbetalingskort. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Returnering af bøger eller nægtet modtagelse over for posten fritager ikke for betaling.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din bog. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt den. Du kan f.eks. fortryde den indgåede aftale ved at logge ind på kundeservice.nu, hvor du under menupunktet Kontakt os kan fortryde dit køb ved at sende os en mail med information herom. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Har du allerede modtaget bogen, skal du sende den retur til Bonnier uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Du skal selv betale omkostninger (porto) ved bogens tilbagesendelse. Hvis du vil have kvittering for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende et brev anbefalet til Kundeservice, postboks 413, 0900 København C, og opbevare postkvitteringen. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan tilbagesende den modtagne bog til Bonnier i ubrudt emballage.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget bogen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret bogen.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger, som afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement, behandles i henhold til vores persondatapolitik, som du kan læse på bonnierpublications.com/privatlivspolitik

Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement – dog senest 30 dage efter modtagelse af bogen. Skal din opsigelse gælde fra et andet tidspunkt, og ønsker du tilbagebetaling af forudbetalte beløb, bedes du kontakte Kundeservice. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Kontakt / selvbetjening
Du kan nemt kontakte os via kontaktformularen på kundeservice.nu, eller telefonisk på 30 10 30 00 mandag-torsdag kl. 9-17 eller fredag kl. 9-16, hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe til vores automatiske døgnservice uden for åbningstiden. Alternativt sende en mail til ks@bonnier.dk med angivelse af din henvendelse, abonnementsnummer og kontaktoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til din bestilling, kan du altid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses parterne imellem, kan Center for Klageløsning Nævnenes Hus kontaktes via naevneneshus.dk

Bonnier Publications International AS
Moms nr. DK-28629680