Abonnementsbetingelser for Illustreret Videnskab Digital

Forudsætninger for adgang til Illustreret Videnskab Digital
For at kunne bruge Illustreret Videnskab Digital skal du have adgang til velfungerende internetadgang og en e-mailadresse. Du skal registrere dig på illvid.dk ved at angive en e-mailadresse og oprette en selvvalgt adgangskode. Dette udgør din digitale brugerprofil. Du kan derefter tilgå tjenesten via en computer, tablet eller smartphone med iOS- eller Android-styresystem. Du skal samtidig have et dankort eller kreditkort til betaling af tjenesten.

Du har selv ansvaret for opdatering af dine kortoplysninger, hvis dit dankort eller kreditkort udløber eller spærres. Det kan du gøre ved at gå ind på kundeservice.nu og rette dine oplysninger. Ved mangelfulde eller udløbne kortoplysninger vil du i stedet modtage en giroopkrævning på det skyldige beløb. Mangelfulde kortoplysninger anses ikke som gyldig opsigelse, og du hæfter dermed for ikke-hævede beløb.

Abonnementstilbud gælder ikke i Grønland, udlandet eller på Færøerne. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift.

Prisen for brug af Illustreret Videnskab Digital dækker udelukkende adgang til tjenesten og dækker ikke yderligere omkostninger, du måtte blive påført i forbindelse med brug af tjenesten. Du bør eksempelvis gøre dig bekendt med, hvilke trafikpriser der er gældende for dig.

Sådan fungerer dit abonnement
Som abonnent har du adgang til Illustreret Videnskabs digitale univers. Så snart du har aktiveret din profil med dit abonnementsnummer og valgt en adgangskode, kan du tilgå alt indhold på illvid.dk og Illustreret Videnskabs app. Hvis du ikke tidligere har været abonnent på Illustreret Videnskab Digital, kan du benytte dig af vores introduktionstilbud. Hvis du tidligere har abonneret på Illustreret Videnskab Digital, kan du tidligst benytte et introduktionstilbud 6 måneder efter ophør af seneste abonnement. Overholdes dette ikke, kan der opkræves betaling, og/eller abonnementet lukkes.

Medmindre andet er angivet i forbindelse med bestillingen, er abonnementet fortløbende og fornys automatisk månedsvis. Dette gælder også efter introperioden, hvor abonnementet vil fortsætte som betalt abonnement. Du accepterer hermed, at Illustreret Videnskab Digital automatisk trækker betaling hver måned på det angivne dankort eller kreditkort. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov.

Illustreret Videnskab Digital kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med 14 dages varsel i særskilt e-mail. Ændringen vil træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varslingen.

Som en del af dit abonnement på Illustreret Videnskab Digital vil du løbende modtage serviceinformationer via e-mail, notifikationer i apps eller via push-notifikationer på telefonen (SMS). Disse er servicemeddelelser, der præsenterer nyt håndplukket indhold til dig som f.eks. nye artikler, lydartikler og film.

Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige abonnementet til udløb af den periode, du har betalt for. Når du har opsagt dit abonnement, har du ikke længere adgang til Illustreret Videnskab Digital, dvs. at du ikke længere har adgang til indhold, efter at den igangværende abonnementsperiode er udløbet.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Dette gælder, såfremt produktet ikke er taget i brug, og du henvender dig inden for 14 dage fra køb af produktet. Din fortrydelsesret bortfalder dog ved login inden for de 14 dage, da produktet hermed tages i brug. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter købsdatoen, dvs. den dato, hvor du har bestilt Illustreret Videnskab Digital.

Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan f.eks. fortryde den indgåede aftale ved at logge ind på kundeservice.nu, hvor du under menupunktet Kontakt os kan fortryde dit køb ved at sende os en mail med information herom. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Brug af Illustreret Videnskab Digital
Brug af Illustreret Videnskab Digital må udelukkende ske til privat brug og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, dvs. enhver form for kommerciel eller offentlig anvendelse er ikke tilladt. Du må kun dele dit abonnement på Illustreret Videnskab Digital med andre medlemmer af din husstand. Tjenesten kan anvendes på op til 5 enheder. Overskrides dette, kan abonnementet sættes i bero. 

Ophavsret
Alt indhold, herunder artikler, lydartikler og film i tjenesten, tilhører Bonnier Publications International A/S og må udelukkende anvendes til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle eller offentlige sammenhænge er ikke tilladt. Al kopiering og enhver form for distribution er forbudt uden skriftligt samtykke fra rettighedshaver til indholdet. Ved brud på ovenstående kan rettighedshaver gøre sin ret gældende, herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser. Du må desuden ikke bruge tjenesten i strid med ophavsretslovgivningen eller anden lovgivning.

Ændring af tjeneste
llustreret Videnskab Digital forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten, herunder at tilføje eller fjerne artikler, lydartikler og film, der tidligere har været tilgængelige. Ligeledes forbeholder Illustreret Videnskab Digital sig ret til suverænt at vælge, hvilke platforme og devices tjenesten udbydes til, ligesom Illustreret Videnskab Digital kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke enheder, som tidligere har været understøttet af tjenesten.

Ansvar og rettigheder
Mindre tekniske udfald af tjenesten kan forekomme, uden at det anses som brud på aftalen med dig. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor Illustreret Videnskab Digital har ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor du må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at du altid anvender den senest opdaterede version.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger, som afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement, behandles i henhold til vores persondatapolitik, som du kan læse på bonnierpublications.com/privatlivspolitik.

Kontakt / selvbetjening
Du kan nemt kontakte os via kontaktformularen på kundeservice.nu, eller telefonisk på 30 10 30 00 mandag-torsdag kl. 9-17 eller fredag kl. 9-16, hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe til vores automatiske døgnservice uden for åbningstiden. Alternativt sende en mail til ks@bonnier.dk med angivelse af din henvendelse, abonnementsnummer og kontaktoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til din bestilling, kan du altid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses parterne imellem, kan Center for Klageløsning Nævnenes Hus kontaktes via naevneneshus.dk

Bonnier Publications International AS
Moms nr. DK-28629680